A megvalósítás képekben - fényképes beszámoló

2015. július 22.

A pályázat megvalósítása során készült fotók megtekinthetők Galériánkban, vagy itt.

Szöveges összefpglaló az NTP-RTP-14-0092 pályázathoz

2015. július 22.

A zárórendezvény programja

A zárórendezvényt a képzést követően rendeztük kizárólag a képzésben résztvevők számára.

A rendezvényt Novákné Kónya Zita, az intézmény igazgatója nyitotta meg, aki röviden értékelte a pályázat megvalósításának folyamatát.

Ezután a képzést tartó szakértő előadó, Dr Polonkai Mária értékelte a képzést lezáró esettanulmányokat, melyet a résztvevők készítettek el az újonnan elsajátított ismeretanyag alapján.

Az értékelést követően az intézményvezető kiosztotta a képzés elvégzését dokumentáló igazolásokat.

Végül kötetlen beszélgetés keretében értékelték a résztvevők, az előadó és a szervezők a pályázati program megvalósítását.

 

A szakmai tevékenység összefoglalása

Az iskola számára szakmailag kiváló és kihagyhatatlan lehetőséget nyújtott a pályázat. Eddigi pedagógiai munkánk egy nagyon fontos szegmenssel egészült ki, most már hivatalosan is. A tehetséggondozás napjainkban minden iskola és minden pedagógus feladatává vált. Ehhez nyújt keretet és szakmai segítséget a Tehetségpontok hálózata és a hálózat tagjai számára kiírt pályázatokon való részvétel.

Kezdő Tehetségpontként első feladatunk az ismeretszerzés, az ismeretek bővítése, hiszen csak így tudunk a tehetséggondozás szempontjából is sikeresen működni, tervezni, szervezni.

A fenntartói kezdeményezésre történő csatlakozás és pályázás szinte egyértelmű volt a vezetés és a tantestület számára, a döntés minden érintett támogatását élvezte.

A tantestület szakmai innovativitásának adott teret a módszertani képzés. Nagy várakozással tekintettünk mindnyájan a képzés elé. A képzésen aktív részvétellel, véleményformálással és tapasztalatok megosztásával vettünk részt. Érdeklődéssel hallgattuk nagyszerű előadónkat, aki a magyar tehetséggondozási rendszer „anyjaként” megismételhetetlen élményt nyújtott előadásával és személyiségével. A képzés minden témája érdeklődésre tartott számot, hiszen nemcsak az újdonság erejével hatott, hanem válaszokat adott annak a sajátos helyzetnek a kezelésére, mely iskolánk számos tanulójánál fennáll és nemcsak tehetségének kibontakoztatását, hanem esetenként a jó tanulmányi előmenetelt is akadályozza.

A zárórendezvényre elkészített esettanulmányok lehetőséget adtak a résztvevőknek arra, hogy eddigi tapasztalataikat az új ismeretek fényében dolgozhassák fel. A képzés szakmai értékelése egyértelműen pozitív.  Az elsajátított ismeretanyag nagymértékben fogja segíteni pedagógusaink mindennapi munkáját.

A képzés eredményeképpen a kollégák szakmailag felkészülten kezdhetik meg, illetve folytathatják tehetséggondozó tevékenységüket. Ez alapot nyújt arra, hogy a továbbiakban újabb képzésekre, illetve tehetséggondozó programok lebonyolítására pályázhassunk.

 

A pályázati tevékenység összefoglalása

A pályázat tervezésénél számos szempontot vettünk figyelembe.

A tevékenység kiválasztásánál meghatározó volt az, hogy csak néhány hónapja lett iskolánk regisztrált Tehetségpont. Adott volt, hogy képzés szervezésére pályázunk. Ezt a tevékenységet kellett beillesztenünk az intézmény munkatervébe. A képzés tervezésénél figyelembe vettük a munkatervben szereplő tervezett tevékenységeket és a kollégák leterheltségét.

A beszerzések és az egyéb költségek tervezésénél fontos szempont volt az, hogy azok a pályázati tevékenységhez és az iskolai igényekhez igazodjanak.

A pályázat megvalósítása során minden tevékenység az elfogadott pályázat és az abban szereplő munkaterv szerint történt. Sem a tervezett időpontok, sem a tervezett kiadások, költségek esetében nem volt eltérés. A pályázat pontosan a terveknek megfelelően valósult meg. Ez a pontos adminisztrációnak, a résztvevők fegyelmezettségének és a vezetés folyamatos ellenőrzésének volt köszönhető. Sok hasznos tapasztalatot szereztünk a pályázatírással és a menedzseléssel kapcsolatban, ezeket hasznosítjuk majd újabb pályázatok esetén.

     

 

Debrecen, Angyalföld tér 7. (Tócóskert), Tel: (52)423-472, (20)97-586-335

A beadott pályázat NTP-HTP-14-0013 számmal HH és HHH tanulók fejlesztése címmel 440 000 Ft támogatást nyert.

A beadott pályázat NTP-RTP-14-0092 számmal Roma/szociokulturálisan hátrányos tanulók fejlesztése címmel 500 000 Ft támogatást nyert

Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)

Jól befűtünk pályázat

Nyári ügyelet: minden szerdán 9:00-14:00