Nemzeti Tehetség Program pályázata


A projekt benyújtásának célja „a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok intézményi és integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása és az ezen fiatalokkal foglalkozó szakemberek szakmai/módszertani továbbképzéseken való részvételének támogatása.”


Kedvezményezett:

EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Az EURO Szakiskola és Szakközépiskolát 1996-ban alapította az Euro Gazdasági és Informatikai Szakképzési Alapítvány. A kezdeti időszakban úttörő szerepet vállalva működött alapítványi iskolaként. 2009 szeptemberétől az iskola neve kiegészült a Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnáziummal, majd 2013 szeptemberében az iskola fenntartását átvette a Baptista Szeretetszolgálat, így egyházi fenntartásba került.

A baptista iskola: Több, mint iskola. A Baptista Szeretetszolgálat – alaptevékenységébe jól illeszkedően – iskoláiban sokat tesz a hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű igényű, és a roma tanulók felzárkóztatásáért, és a tehetséges diákok kibontakoztatásáért. Küldetése, hogy az általa fenntartott intézmény több legyen, mint iskola: az a hely, ahol a tanuló teljes körű támogatást kap személyisége és képességei kibontakoztatásához. Iskolánkban egyénre szabott mérési és fejlesztési rendszer működik, annak érdekében, hogy tanulóink elérhessék képességeik maximumát.

Iskolánk 2014. november 20. óta regisztrált Tehetségpont.

A beadott pályázat NTP-HTP-14-0013 számmal
HH és HHH tanulók fejlesztése címmel
440 000 Ft támogatást nyert.

A projekt kezdete 2015. március 24., megvalósításának befejezése 2015. június 30.

A projekt tartalma: 30 órás továbbképzés megvalósítása 10 fő részvételével

A képzés várt eredménye: a pedagógusok az új módszertani ismereteik alkalmazásával hatékonyabban tudnak foglalkozni a diákokkal, sikeresebben tudják segíteni a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat képességeik kibontakoztatásában.« Vissza
Debrecen, Angyalföld tér 7. (Tócóskert), Tel: (52)423-472, (20)97-586-335

A beadott pályázat NTP-HTP-14-0013 számmal HH és HHH tanulók fejlesztése címmel 440 000 Ft támogatást nyert.

A beadott pályázat NTP-RTP-14-0092 számmal Roma/szociokulturálisan hátrányos tanulók fejlesztése címmel 500 000 Ft támogatást nyert

Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)

Jól befűtünk pályázat

Nyári ügyelet: minden szerdán 9:00-14:00