Kedvezményezett:

Euro Gazdasági és Informatikai Szakképzési Alapítvány

Az alapítvány 1996-os alapítása óta fő feladata az intézményfenntartás. Az EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola fenntartójaként 1996 óta van jelen Debrecen oktatási kínálatában. Az első magánintézmény létrehozójaként úttörő feladatot vállalt fel. Az intézményfenntartás mellett részt vett a térség munkaerőpiaci képzéseinek szervezésében és lebonyolításában informatikai és gazdasági területen.

Az alapítvány iskolafenntartóként 2012. áprilisában pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) című pályázati felhívására.

A beadott pályázat TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0042 számmal, "Fiatal önkéntesek az Euro iskolában" címmel 7.896.550 Ft támogatást nyert.

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A projekt kezdete 2013. április 01., megvalósításának befejezése 2014. május 31.

A pályázat benyújtásának célja:

" a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és tágabb környezetünkhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Ezzel a fiatalok lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való felkészülésre. Saját élményű tanuláson keresztül kívánjuk fejleszteni szociális érzékenységüket, és számos olyan kompetenciájukat (együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal, vezetői készségek, stb.), amelyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez.

Hosszú távú cél az oktatásirányítás számára, hogy a társadalmi szolidaritást fejlesztő tevékenységként a nevelési-oktatási intézmény közösségi szolgálat - a nemzetközi érettségi mintájára - megfelelő előkészítéssel előfeltételként beépüljön az érettségi rendszerbe. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6§ (4) alapján "Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása…" Tehát a tanuló legalább 50 óra közösségi szolgálatot végez. A közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló társadalmi környezetének javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenység, amely egyénileg vagy csoportosan, projekt módszerrel végezhető."

A projekt bemutatása

A fenntartó célja a pályázattal:

  • az EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola az oktatási reform támogatása.
  • diákok bevonása a közösségi szolgálatba
  • a pedagógusok számára tapasztalati tanulás lehetőségének biztosítása a közösségi szolgálat tárgyában
  • a befogadó intézmények minél nagyobb számú bevonása, kapcsolatok kialakítása

A pályázat keretében támogatott tevékenységi területek, melyeken a tanulók közösségi munkát végezhetnek:

1. Szociális tevékenységek

- Idős emberek támogatása szociális intézmények keretei között

- Közös programok lebonyolítása

2. Oktatási, kulturális és közösségi tevékenységek

- Nevelési-oktatási intézményekben segítő tevékenység gyermekek és tanulók részére

- Sajátos nevelési igényű gyermekekkel közös sport, kézműves tevékenység

- Katonasírok gondozása

3. Környezetvédelmi tevékenység

- Parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése

- Oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, sport és közintézmények, közterületek állagmegóvását szolgáló tevékenység

- nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális és egyházi intézmények környezetének rendezése, fa és növényültetés, avar összegyűjtése

A pályázat résztvevői

A partneri kapcsolatok kialakítása során az alapítvány az alábbi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodást, melyben vállalják, hogy a pályázat keretében fogadó intézményként működnek közre.

  • Debreceni Baptista Gyülekezet
  • DMJV Idősek Háza
  • EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
  • Debreceni Művelődési Központ

A kapcsolattartást a fogadó intézmények részéről három mentor biztosítja. A mentorok feladata a szervezési feladatok koordinálása.

A program további résztvevői: pedagógusok, négy osztály tanulói

A pályázat eredményei

68 tanuló közösségi munkájának megszervezése, lebonyolítása, kapcsolati háló kialakítása, pedagógusok felkészítése, gyakorlat kialakítása

Nyilvánosság biztosítása

A projektzáró disszeminációs rendezvény dátuma: 2014. március 28.

A tevékenységet képek és videófelvételek segítségével dokumentáljuk, melyek az iskola és más partnerszervezetek honlapján és közösségi oldalakon is megtalálhatók.


« Vissza
Debrecen, Angyalföld tér 7. (Tócóskert), Tel: (52)423-472, (20)97-586-335

A beadott pályázat NTP-HTP-14-0013 számmal HH és HHH tanulók fejlesztése címmel 440 000 Ft támogatást nyert.

A beadott pályázat NTP-RTP-14-0092 számmal Roma/szociokulturálisan hátrányos tanulók fejlesztése címmel 500 000 Ft támogatást nyert

Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)

Jól befűtünk pályázat

Nyári ügyelet: minden szerdán 9:00-14:00