Intézményünk bemutatása

Az EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 1996-ban alapította az Euro Gazdasági és Informatikai Szakképzési Alapítvány. A kezdeti időszakban úttörő szerepet vállalva működött alapítványi iskolaként. 2009 szeptemberétől az iskola neve kiegészült a Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnáziummal, majd 2013 szeptemberében az iskola fenntartását átvette a Baptista Szeretetszolgálat, így egyházi fenntartásba került.

A baptista iskola: Több, mint iskola. Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, a Baptista Szeretetszolgálat megalakulása óta arra törekszik, hogy minden erejével és lehetősége szerint segítsen a szükségben lévőknek. A Baptista Szeretetszolgálat – alaptevékenységébe jól illeszkedően – iskoláiban sokat tesz a hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű igényű, és a roma tanulók felzárkóztatásáért, és a tehetséges diákok kibontakoztatásáért. Küldetése, hogy az általa fenntartott intézmény több legyen, mint iskola: az a hely, ahol a tanuló teljes körű támogatást kap személyisége és képességei kibontakoztatásához.

Szakközépiskolai képzésünk informatika és közgazdaság ágazatban folyik. Az ágazati képzés érettségi után szakképzési évfolyamokon folytatható.

Gimnáziumi képzéseink fő profilja a nyelvi képzés és az informatika. Az angol-magyar két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály jó lehetőséget nyújt a nyelvtanulásra.

Legnagyobb hagyománnyal az informatikaoktatás területén rendelkezünk. Öt informatikai szaktanterem támogatja az informatika és a többi tantárgy oktatását. 2005 óta folyamatosan részt vettünk az emelt szintű érettségi vizsgák lebonyolításában.

Tanulóink tanórai keretben felkészülhetnek az európai számítógép-használói vizsgára, az ECDL-re. A felkészítés és a vizsgák szervezése folyamatos.

Az országban az elsők között csatlakoztunk a Cisco Lokális Hálózati Akadémiai programhoz. Az akadémia programja alapján oktatóink a számítógépes hálózatok építését, tervezését és karbantartását, vezeték nélküli hálózatok építését, működtetését, illetve hardveres alapismereteket tanítanak a diákoknak. A program során a hallgatók az elméleti tananyagot, illetve a vizsgákat online érhetik el, míg a gyakorlatok az akadémia követelményeinek megfelelő CISCO laborban folynak. A képzés az iskola diákjainak ingyenes és többnyire beépül a szakmai informatika órák anyagába.

A diákoknak angol és német nyelvű nyelvvizsga megszerzésére is lehetőségük van, hiszen az iskolában akkreditált ECL nyelvvizsgahely működik.

Iskolánkban egyénre szabott mérési és fejlesztési rendszer működik, annak érdekében, hogy tanulóink elérhessék képességeik maximumát.

« Vissza
Debrecen, Angyalföld tér 7. (Tócóskert), Tel: (52)423-472, (20)97-586-335

A beadott pályázat NTP-HTP-14-0013 számmal HH és HHH tanulók fejlesztése címmel 440 000 Ft támogatást nyert.

A beadott pályázat NTP-RTP-14-0092 számmal Roma/szociokulturálisan hátrányos tanulók fejlesztése címmel 500 000 Ft támogatást nyert

Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)

Jól befűtünk pályázat

Nyári ügyelet: minden szerdán 9:00-14:00