EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola


EURO Baptist Bilingual Secondary Grammar School,
Secondary Technical School and Vocational School,,...és vállalkozz nagy tettekre..."
,,...attempt great things..."FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2016/2017. TANÉVMagas szintű nyelvoktatás és informatikai képzés egy helyen. Röviden így lehetne jellemezni iskolánkat. Az EURO Szakiskola és Szakközépiskola több mint 15 éve működik. A Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium 2009 szeptemberében indította első évfolyamát. Az iskola alapítója az Euro Gazdasági és Informatikai Szakképzési Alapítvány, fenntartója 2013. szeptember 1-től a Baptista Szeretetszolgálat. Iskolánk fenntartója és vezetése elkötelezettje a folyamatos megújulásnak és változásnak, megőrizve a múlt értékeit. Évről évre bővítjük képzési kínálatunkat, ezzel biztosítva diákjainknak a minél sikeresebb továbbtanulást. 2009 szeptemberétől a jó nyelvérzékű tanulók országos beiskolázású két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályba is jelentkezhetnek. Az intézményben a közismereti tárgyak magas szintű elsajátíttatása mellett kiemelt szerepet kap a nyelvoktatás, melyet az egyes tanulók képességeihez igazítunk. A tanulást számítógépes programok is segítik. Az intézmény egyik célja, hogy a gyerekek legalább két idegen nyelven tudjanak kommunikálni. Ez manapság elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkaerőpiacon is megáll-ják a helyüket. Angol és német nyelvet oktatunk.

A diákoknak angol és német nyelvű akkreditált ECL nyelvvizsga megszerzésére is lehetőségük van az iskolában. (A nyelvvizsgarendszer hivatalos honlapja a www.ecl.hu) Nemcsak az idegen nyelvek, hanem az informatika oktatására is nagy hangsúlyt fektetünk. Az intézményben a gyerekek felkészülhetnek az európai számítógép-használói vizsgára, az ECDL-re. A világ 80 országában elismert vizsga letételével a tanulók olyan informatikai ismeretek birtokába jutnak, amelyekre minden területen támaszkodhatnak a jövőben. Iskolánkban Cisco Lokális Hálózati Akadémia mű-ködik. Az akadémia programja alapján oktatóink

 • a számítógépes hálózatok építését, tervezését és karbantartását,
 • vezeték nélküli hálózatok építését, működtetését,
 • hardveres alapismereteket

tanítanak diákjainknak. A program során a hallgatók az elméleti tananyagot és a vizsgafeladatokat online érhetik el, míg a gyakorlatok az akadémia követelményeinek megfelelő CISCO labor-ban folynak. A képzés az iskola diákjainak ingyenes, beépül a szakmai informatika órák anyagába. Az érdeklő-dők számára tanfolyamokat is szervezünk.

A 2012/2013. tanévtől iskolánkban egyénre szabott mérési és fejlesztési rendszer működik. A mérések során feltérképezzük az önálló tanuláshoz, ismeretszerzéshez szükséges képességek meglétét (írás, olvasás, szövegértés, emlékezet, figyelem, elemi számolás, tanulási képesség). Az eredmények ismeretében tanulói profilt készítünk, ami az egyéni fejlesztési terv alapja. A fejlesztések során törekszünk a készségek, képességek optimális szintjének elérésére. A mérési és fejlesztési rendszerünk lényege, hogy minden gyermeknél a hétköznapi boldoguláshoz szüksé-ges alapvető képességeket mérjük, és a továbbiakban egyénre szabottan fejlesszük.

Célunk, hogy tanulóink elérjék képességeik maximumát. A rendszer várható eredménye, hogy minimálisra csökken a lemaradók száma, javul a tanulmányi eredményük és sikereik eredményeképpen a gyermekek jobban érzik magukat az iskolában. Szakértői vélemény alapján és iskolatípustól függően fogadunk sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulókat is. Az EURO innovációs stratégiai elképzelése a multimédiás eszközökkel megvalósított szakmai oktatás. Ennek érdekében kezdeményeztük a szakmai fejlesztéseket. Az oktatók átképzését és a beruházásokat is ennek érdekében valósítottuk meg. Az elmúlt évek sikeres pályázatait, azok eredményeit a nevelési, oktatási tevékenységekben kamatoztattuk. Az iskolánkban végzett diákok az eredményes érettségi vizsga után felkészülten folytatják tanulmányaikat a felsőoktatásban, illetve érettségi utáni képzésben akár intézményen belül is.


ITSH Start Program

ITSH Start Program Az IT Services Hungary (ITSH), Magyarország egyik legnagyobb infokommunikációs munkaadója több éve szoros kapcsolatot ápol oktatási intézményünkkel. Az együttműködés új elemeként a vállalat elindította a „Start” elnevezésű programját, melynek célja az infor-matikai oktatást végző középiskolák támogatása a szaktudással rendelkező munkaerő-utánpótlás biztosítása érdekében. Az érettségizetteknek szóló OKJ-s képzések az ITSH-val együttműködésben valósulnak meg, így a diákok egy népszerű és piacképes szakmát tanulnak, megnövelve ezzel elhelyezkedési esélyeiket. A képzésben tanuló diákjaink sikeres vizsga esetén emelt szintű szakmai képzettséget és nemzetközi minősítéseket szerezhetnek, majd – a sikeres felvételi interjút követően – valós karrierlehetőség várja őket az IT Services Hungary-nél.


„Kultúrmorzsák”

Szalagtűző ünnepség A szalagtűző ünnepségünkön a maturandusok minden évben szalagot kapnak. A nagyszabású esemény helyszíne immár hagyományosan a Kölcsey Központ nagyterme. Szintén tradíció a végzős osztályok produkcióin kívül a tanárok és a diákok közös tánca.Szalagtűző ünnepség 2015. tavaszán illusztrációkkal tarkított irodalmi kiállítást nyitottunk meg iskolánk aulájában tanulóink munkáiból „A szavak ereje” címmel. Az ifjú alkotók már régóta foglalkoznak versírással, részt vettek versenyeken, publikálták verseiket. Egyik kiállítónk David Arts Alkotói Nívódíjat is kapott 2013-ban. A 20 vershez egyéni, sajátos illusztráció is készült, megmutatva ezzel az alkotók színes, érdekes, izgalmas, kreatív egyéniségét, s azt, hogy a szavaknak tényleg hatalmas ereje van.Szalagtűző ünnepség A Cipősdoboz akció lezárásaként minden év decem-berében megtelik az EURO aulája. Az iskola diákjai és pedagógusai több mint 100 darab cipősdobozt állítanak össze a debreceni rászoruló gyermekeknek, csatlakozva az iskola fenntartója, a Baptista Szeretetszolgálat ado-mánygyűjtési akciójához. A cipősdobozokat Szenczy Sándor elnök adja át.


2016/2017. tanévben induló osztályaink
01 kód
5 évfolyamos magyar–angol két tanítási nyelvű
gimnáziumi osztály

Név: *
E-mail: *
Telefon:
Üzenet: *

Az angol nyelv és kultúra iránt érdeklődő, jó nyelvér-zékű tanulóknak ajánljuk. A képzés kezdő szintről is in-dul.

felvehető: 34 fő

első idegen nyelv: angol

második idegen nyelv: német

 • 10-13. osztályokban három tantárgyat angol nyelven tanítunk (matematikát, történelmet és földrajzot), az előírt tantárgyakból angol nyelven kell érettségi vizsgát tenni
 • a szabadon választható órakeretben hittant és informatikát oktatunk
 • rendes érettségi vizsga 13. osztály végén
 • lehetőségek a képzés ideje alatt:

- előrehozott emelt szintű nyelvi érettségi vizsga

- ECL nyelvvizsga

- ECDL vizsga

- CISCO képzés

02 kód
4 évfolyamos informatika tagozatos gimnáziumi osztály

Az informatika iránt érdeklődő tanulóknak ajánljuk.

Név: *
E-mail: *
Telefon:
Üzenet: *

felvehető: 34 fő

első idegen nyelv: angol

második idegen nyelv: német

 • a szabadon választható órakeretben hittant és informatikát oktatunk
 • rendes érettségi vizsga 12. osztály végén
 • lehetőségek a képzés ideje alatt:

- ECL nyelvvizsga

- ECDL vizsga

- CISCO képzés
03 kód
4 évfolyamos informatika tagozatos
gimnáziumi osztály

Az informatika iránt érdeklődő tanulóknak ajánljuk.

Név: *
E-mail: *
Telefon:
Üzenet: *

felvehető: 34 fő

első idegen nyelv: angol

második idegen nyelv: német

 • a szabadon választható órakeretben hittant és informatikát oktatunk
 • rendes érettségi vizsga 12. osztály végén
 • lehetőségek a képzés ideje alatt:

- ECL nyelvvizsga

- ECDL vizsga

- CISCO képzés


Fogadjuk a sajátos nevelési igényű tanulókat is az alapdokumentumaink szerint. (mozgásszervi, érzékszervi fogyaték, pszichés fejlődési zavar)
Felnőttoktatás
4 évfolyamos gimnáziumi osztály

felvehető: 34 fő/osztály

első idegen nyelv: angol vagy német

 • tandíjmentes képzés
 • esti vagy nappali munkarend
 • a tanulmányi idő előképzettségtől függően változhat (iskolarendszerben szerzett szakmunkás/szakiskolai bizonyítvánnyal, vagy sikeresen befejezett középiskolai 10. évfolyammal 2 év)

Képzés előnyei:

 • Tanulás munka mellett
 • Diákigazolvány
 • Továbbtanulási lehetőség
 • Nyelvvizsga szerzési lehetőség
 • Könnyen megközelíthető helyszín
Versenyeink

A 2015/2016-os tanévben versenyeket hirdetünk Hajdú-Bihar megye 8. osztályos diákjai számára. Itt az alkalom, megmutathatod nekünk és a megye többi tanulójának, hogy mit tudsz! Legyél részese játékos, izgalmas vetélkedőinknek! Ismerd meg iskolánkat, tanárainkat, töltsük el együtt hasznosan, vidáman az időt!

EURO-ENGLISH angol csapatverseny

3 fős csapatok jelentkezését várjuk.

Időpont: 2015. december 08. kedd

EURO-INFO informatikai verseny

Egyénileg is versenyezhetsz, vagy 3 fős csapattal is indulhattok!

Időpont: 2015. december 09. szerda

A versenyek helyszíne:

EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.

Jelentkezés: mindkét versenyünkre 2015. november 24-ig, az címen név, iskola, osztály, elérhetőség, csapatnév megadásával. Nevezési díj nincs. Szeretettel várjuk a versenyzőket és kísérőiket!Középiskolai felvételi eljárás

A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.

A felvételi rangsor a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi jegyei alapján készül

(matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történe-lem, idegen nyelv tantárgyak alapján).

A 2011. évi CXC. törvény 56.§ (1) bekezdésében meghatározott tanulók esetében azokat a tantárgyakat vesszük figyelembe, amelyekből a tanuló érdemjeggyel rendelkezik.


Felvételi vizsga: nincs

Kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.


Fontos időpontok:

Nyílt napok: 2015. október 20. és 2015. november 18. 09:00 – 17:00

Jelentkezési lapok beérkezése a középiskolákba: 2016. február 12.

Ideiglenes felvételi jegyzék: 2016. március 09.

Végleges felvételi jegyzék: 2016. április 19.

A tanulók kiértesítése: 2016. április 22.


ELÉRHETŐSÉGEINK

4031 Debrecen Angyalföld tér 7. Telefon/fax: 52/423-472 (munkanapokon 8-16 óra között) (munkanapokon 8-16 óra között) E-mail:
Honlap: http://www.eurodebrecen.hu

Igazgató: Novákné Kónya Zita Információ: +36 20/978-6335 Igazgatóhelyettesek: Kun Lászlóné +36 30/915-5007
Kapusiné Tóth Zsuzsanna +36 20/534-0368« Vissza
Debrecen, Angyalföld tér 7. (Tócóskert), Tel: (52)423-472, (20)97-586-335

A beadott pályázat NTP-HTP-14-0013 számmal HH és HHH tanulók fejlesztése címmel 440 000 Ft támogatást nyert.

A beadott pályázat NTP-RTP-14-0092 számmal Roma/szociokulturálisan hátrányos tanulók fejlesztése címmel 500 000 Ft támogatást nyert

Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)

Jól befűtünk pályázat

Nyári ügyelet: minden szerdán 9:00-14:00